زبان شناس

کیفیت آموزش
راحتی استفاده
قیمت مناسب
پشتیبانی
کیفیت آموزش4
راحتی استفاده4.5
قیمت مناسب4.5
پشتیبانی5
4.5 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (1 رای)
کیفیت آموزش4
راحتی استفاده4.5
قیمت مناسب4.5
پشتیبانی5