صبانت (شرکت ارتباط گستر صبا)

پایداری سرویس
قیمت مناسب
نداشتن افت سرعت
پشتیبانی
پایداری سرویس3.5
قیمت مناسب3
نداشتن افت سرعت4
پشتیبانی2.5
3.3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (4 رای)
پایداری سرویس3.5
قیمت مناسب3
نداشتن افت سرعت4
پشتیبانی2.5