پارادایس هاب

حفظ سکوت در محیط اشتراکی
امکانات رفاهی
کیفیت اینترنت
مدیریت مناسب
قیمت مناسب
Review Box 0
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4.5
امکانات رفاهی4.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب4
قیمت مناسب3.5
4.2 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (0 رای)
حفظ سکوت در محیط اشتراکی4.5
امکانات رفاهی4.5
کیفیت اینترنت4.5
مدیریت مناسب4
قیمت مناسب3.5