سوپرمارکت آنلاین اکالا

تنوع محصولات /کامل بودن
پشتیبانی
تنوع برندها
موجود ی کالا
سرعت تحویل
تنوع محصولات /کامل بودن4.5
پشتیبانی4
تنوع برندها4.5
موجود ی کالا4
سرعت تحویل4.5
4.3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (2 رای)
تنوع محصولات /کامل بودن4.5
پشتیبانی4
تنوع برندها4.5
موجود ی کالا4
سرعت تحویل4.5