آموزش زبان لینگوتاک

کیفیت آموزش
راحتی استفاده
قیمت مناسب
پشتیبانی
کیفیت آموزش4
راحتی استفاده5
قیمت مناسب4
پشتیبانی3.5
4.1 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (0 رای)
کیفیت آموزش4
راحتی استفاده5
قیمت مناسب4
پشتیبانی3.5