خدمات اینترنت ایرانسل

پایداری سرویس
قیمت مناسب
نداشتن افت سرعت
پشتیبانی
پایداری سرویس4.5
قیمت مناسب4.5
نداشتن افت سرعت3.5
پشتیبانی4.5
4.3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (3 رای)
پایداری سرویس4.5
قیمت مناسب4.5
نداشتن افت سرعت3.5
پشتیبانی4.5