دهکده زبان

کیفیت آموزش
راحتی استفاده
قیمت مناسب
پشتیبانی
کیفیت آموزش3.5
راحتی استفاده4
قیمت مناسب5
پشتیبانی4.5
4.3 / 5 نویسنده
{{ reviewsOverall }} / 5 کاربران (4 رای)
کیفیت آموزش3.5
راحتی استفاده4
قیمت مناسب5
پشتیبانی4.5